Üniversite Hakkında


 

ALANYA’DA ÜNİVERSİTE KURMA FİKRİ VE ALANYA HEP ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU 


Özel Hamdullah Emin Paşa Kolejini 1978’de kurmuş olan Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı (kuruluşu 1932), bir eğitim vakfı olarak Alanya’nın ilk üniversitesini de kurma yönündeki girişimlerine 2007 yılında başlamıştır. 14 Mart 2008’de gerçekleştirilen paydaş toplantısından çıkan uzlaşının ışığında, Alanya’da bir vakıf üniversitesi kurulabilmesi için gerekli fizibilite raporu hazırlanmıştır.
 
Resmi Başvuru ve Kuruluş Süreci

Kurucu Vakfımız, 23 Aralık 2008’de 148/335 sayı numarasıyla, Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) 26 Ağustos 2009’da hazırlanmış olan fizibilite raporu ile istenen diğer taahhütname ve evrakları da sunarak ilk resmi başvurusunu yapmıştır. 
 
Alanya HEP Üniversitesi için yasanın öngördüğü Üniversite Mütevelli Heyeti, Kurucu Vakıf tarafından 2009 yılında oluşturulmuş, 2010 yılında yeni eklenen üyelerle toplam üye sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Kurucu mütevelli heyetin 4 Aralık 2010 tarihli toplantısında Üniversitenin fiziki, idari, mali ve idari yapılanması sürecindeki gelişmeler görüşülmüş ve Mütevelli Heyet kendi içinde bu konulara ilişkin çalışma grupları oluşturmuştur.
 
Alanya HEP Üniversitesinin Ana Yönetmelik taslağı Kurucu Mütevelli Heyetinde görüşülerek kabul edilip, YÖK tarafından onanmış ve 18 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Kampüsün Temelinin Atılması

Fiziki yapılanma ölçütlerinin belirlenmesinin ardından, Üniversite’ye tahsis edilen Alanya Cikcilli Mahallesi'ndeki arazi üzerinde akademik yapıların mimari projeleri hazırlanmıştır. 
 
Mimari projelerin tamamlanarak Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmasının ardından akademik ve idari yöneticiler ile Alanya halkının katıldığı kalabalık bir törenle Alanya HEP Üniversitesinin temeli atılmıştır. 
 
Üniversitemizin Nimet ve Abdurrahman Alaettinoğlu Yerleşkesi'ndeki, tamamı Alanyalı hayırseverlerin bağışlarıyla finanse edilen ilk binasının yapım çalışmaları 2013 Aralık ayında tamamlanmıştır. 2014 Ocak ayında akademik ve idari yöneticiler ile öğretim üyeleri ofislerine yerleşmiş ve eğitim öğretim hazırlıkları tamamlanmıştır. 
 
Üniversitemize eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanılan 2014-2015 eğitim-öğretim yılında iki fakültede üç bölüme öğrenci alınması planlanmış, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Mimarlık; Turizm Fakültesi’nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ile Turizm İşletmeciliği bölümüne yerli ve uluslararası öğrencilerin kayıtları alınmıştır. Bu süreçte, üniversitemizin eğitim öğretime başlamasının ardından 23.04.2015 tarihli 29335 sayılı kanun gereğince Alanya’nın devlet üniversitesi olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi de kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi altında faaliyet gösteren Mimarlık Bölümü 14.03.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı bakanlar kurulu kararı gereğince Mimarlık Fakültesinin kurulması ile birlikte Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. İlgili fakültede 19.04.2018 tarihli YÖK Genel Kurulu izni ile Türkçe eğitim veren ikinci Mimarlık Lisans Programı öğrenci almaya başlamıştır. 

Üniversitemizin kuruluş ilkeleri arasında yer alan teknolojik yeniliklere açık olma felsefesi doğrultusunda 10.08.2016 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı doğrultusunda Türkiye’de bulunan ikinci Açık ve Uzaktan Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi üniversitemizde kurulmuştur. Böylelikle, üniversitemizin günümüzde sahip olduğu güçlü uzaktan öğrenme alt yapısının temelleri atılmıştır. 

Üniversitemizce Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına (BAKA) sunulan “2015 yılı Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı”nın “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar” kategorisinde TR61/15/ARGEK/0005 referans numarasına sahip “Alanya ve Civarındaki Gıda İşletmelerinin Ürün Katma Değerini / Gıda Güvenliğini Artırıcı AR-GE Çalışmalarının Geliştirilmesi” isimli proje, % 80 hibe oranıyla desteklenmeye hak kazanmıştır. Söz konusu dönemde 1 milyon Türk Lirası bütçeye sahip olan projenin sonunda Üniversitemiz Türkiye’de Gıda Araştırmaları Laboratuvarına sahip tek Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne sahip üniversite olmuştur. 

Alanya HEP Üniversitesi 2019-2020 Akademik yılı Bahar Döneminde yapılan stratejik plan toplantıları ile “Akdeniz’in Dijital Üniversitesi” sloganı ile Yeni YÖK’ün Dijital Dönüşüm Stratejisi çerçevesinde üniversitemizin dijitalleşmesi üzerine yoğunlaşan bir stratejik hedefler bütünü doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 
https://sis.alanyahep.edu.tr/oibs/bologna/dynConPage.aspx?curPageId=101&lang=tr