Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 20
Staj Durumu Yok
Program İçeriği

Bilgisayar Mühendisliği, donanımsal ve yazılımsal gerçeklemeler (problemleri çözme ve donanım-ve-yazılım arayüzleri tasarlama) için gerekli pek çok Bilgisayar Bilimi ve Elektronik Mühendisliği alanını birleştirip bütünleştiren önemli bir mühendislik dalıdır. Bilgisayar Mühendisliği, sayısal donanım cihazları ve bilgisayarlar ile bunları kontrol eden yazılımlara odaklanırken, bilgisayar sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve çalıştırılmasıyla da ilgilenir. Bu bölümdeki öğretim elemanları ve öğrenciler, bilgisayarın bulunduğu ve/veya problem çözmenin ihtiyaç olduğu her noktada yer alabilirler. Bölümün ana hedefi, öğrenci-odaklı bir “Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi” yaklaşımı aracılığıyla öğrencilere uluslararası düzeyde edinilmesi beklenen donanımı sağlayarak, pek çok özelliğe sahip iyi-donanımlı, çalışkan ve dürüst bireyler yetiştirmektir: (i) kendine-güvenme, (ii) etik-ahlaki-akademik değerleri benimseme, (iii) sosyal farkındalık, (iv) evrensel-sosyal sorumluluk ve (v) akademik/bilimsel bir bakış açısı. Diğer hedefler ise şunlardır: (1) eğitim-öğretim ve Ar-Ge etkinliklerini paralel olarak yürütmek, (2) yeni teknikler-teknolojiler geliştirip yaymak, (3) ulusal/uluslararası projeler gerçekleştirmek ve (4) ülke ve dünya bilimine katkıda bulunmak.


Bölüm Başkanı
Dr.Öğretim Üyesi Mehmet KARAKOÇ
Tarihçe
https://feng.alanyahep.edu.tr/tr/tarihce

Lisans eğitimine 2019-2020 akademik yılı güz yarıyılında ilk öğrencilerini alarak başlayan bölümümüz, çok yönlü, dinamik, sorunlardan korkmadan çözümler üretebilen, bilgilerini hep taze tutabilen, gelişmeleri yakından izleyen ve dünya standartlarını yakalamış Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Kazanılan Derece
Kazanılan Derece : Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Derecesi
Derecenin Seviyesi : Bu program Lisans Derecesinde eğitim veren bir programdır.
Kabul Koşulları
1 - Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİM tarafından yapılır.

2 - Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
(a) Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak,
(b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,
(c) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek,
(d) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

3 - Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

4 - Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

5 - Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
Üst Kademeye Geçiş
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programını başarı ile tamamlayan adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, sekiz dönemden oluşan lisans eğitimlerini tamamlamak için öğretim programındaki (müfredat) “toplam 240 AKTS ve 160 yerel kredilik” mevcut derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı, ikinci (2.) ve üçüncü (3.) yılların yaz dönemlerinde toplam en az 60 iş-günü staj çalışmalarında başarılı olmalı ve bitirme projesini başarıyla tamamlamalıdırlar. Ayrıca, “4.00” üzerinden en az “2.00” ağırlıklı not ortalaması elde edilmeli ve hazırlanan staj raporlarından geçer notlar alınmalıdır.
Mezun İstihdam Olanakları
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğretim programında yer alan veri tabanı yönetim sistemleri, programlama dilleri, web/mobil programlama, veri iletişimi ve bilgisayar ağları, proje tasarımı, yazılım mühendisliği ve yazılım proje yönetimi gibi dersleri alarak, veri tabanı uzmanı, uygulama programcısı, web tasarımcısı, web/mobil programcısı, ağ uzmanı, yazılım geliştiricisi veya proje yürütücüsü olarak sektörde veya serbest çalışabileceklerdir.

Öğrencilerimizin ayrıca, bilgisayar grafikleri, görüntü işleme, veri madenciliği, yapay zekâ, yapay sinir ağları, makine öğrenmesi ve veri bilimi gibi derslerde projeler yaparak farklı kariyer alanlarında uzmanlaşabilme ve ilgi alanlarına göre çeşitli seçmeli dersler alabilme şansları da olacak.

Akademi ve saha deneyimine sahip eğitim verme ve araştırma yapmaya odaklı yetkin öğretim elemanı kadromuzla, sektörde yer almak ve/veya akademik olarak ilerlemek isteyen başarılı Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi son sene, bitirme projesi dışında, meslek seminerleri ve kariyer hazırlık çalışması ile profesyonel hayata hazırlamayı planlıyoruz.
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirmeler, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda yapılmaktadır. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma sistemi, https://www.alanyahep.edu.tr/tr/bylaws.read/id/36 web bağlantısındaki Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde "3. Bölüm: Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet" başlığında ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.https://sis.alanyahep.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=29